PRÁCE KERAMICKÉHO KROUŽKU

ZŠ ŠTRAMBERSKÁ, KOPŘIVNICE